Liutgaras

LINAVA

Spausdinti

UAB LIUTGARAS yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA narys. linava_logo

Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją Linava 1991 m. spalio 4 d. suvažiavime įkūrė 84 šalies vežėjai. 1992 m. gegužės 23 d. LINAVA buvo priimta į tikruosius Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) narius. Šioje organizacijoje LINAVA atstovauja Lietuvos vežėjams dvejose tarybose - keleivinio transporto taryboje ir krovininio transporto taryboje.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai yra:

  • ginti ir atstovauti savo narių interesus ir teises;
  • skatinti kelių transporto ir su juo susijusių paslaugų verslo plėtrą bei naujų darbo vietų kūrimą šalyje;
  • derinti verslininkų veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją bei atstovauti jiems Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su kelių transportu;
  • skatinti kartu su valstybinėmis institucijomis vežėjų profesinį ruošimą ir kvalifikacijos kėlimą;
  • teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl transporto verslo vystymo;
  • teikti konsultacijas ir paslaugas visais transporto proceso klausimais ir informaciją užsienio transporto verslininkams apie Lietuvos vežėjų veiklą;
  • atstovauti parodose, konferencijose ir kituose renginiuose, susijusiuose su asociacijos veikla;
  • užsiimti leidybine veikla.

Buvo įkurti LINAVOS skyriai didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Kaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje.