LINAVA

Spausdinti

UAB LIUTGARAS yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA narys. linava_logo

Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją Linava 1991 m. spalio 4 d. suvažiavime įkūrė 84 šalies vežėjai. 1992 m. gegužės 23 d. LINAVA buvo priimta į tikruosius Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) narius. Šioje organizacijoje LINAVA atstovauja Lietuvos vežėjams dvejose tarybose - keleivinio transporto taryboje ir krovininio transporto taryboje.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai yra:

Buvo įkurti LINAVOS skyriai didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Kaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje.